bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

http://www.targibielskie.pl/

Wiadomości

  • 21 marca 2021
  • wyświetleń: 2191

750 tys. zł na opracowanie studium rewitalizacji linii do Skoczowa

O przekazaniu Bielsku-Białej 750.000 zł na współfinansowanie opracowania studium planistyczno-prognostycznego rewitalizacji linii kolejowej nr 190 na odcinku Bielsko-Biała - Skoczów zdecydowali w połowie marca radni Sejmiku Województwa Śląskiego.

Chodzi o projekt pod dokładną nazwą Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielska-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn - Skoczów - Bielsko-Biała - Wadowice - Kraków) realizowany w ramach II etapu naboru do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej +.

Przyznana przez radnych kwota stanowi około 50 procent szacowanego kosztu sporządzenia wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla projektu i przekazana zostanie zamawiającemu w postępowaniu przetargowym - czyli Stowarzyszeniu Aglomeracja Beskidzka, które jest wnioskodawcą i liderem projektu.

Aktualnie oferty złożone w postępowaniu poddawane są weryfikacji. Planowany termin zawarcia umowy z wykonawcą to kwiecień br.

Projekt Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego Aglomeracja Beskidzka dotyczący przywrócenia linii kolejowej w kierunku Cieszyna - złożony do programu uzupełnienia lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej - Kolej+ do 2028 roku - uzyskał w listopadzie ub.r. pozytywną ocenę formalną i został zakwalifikowany do drugiego etapu naboru.

Pasażerski ruch kolejowy na odcinku Bielsko-Biała - Skoczów wygaszono w 2009 roku. Kilkuletnie starania przedstawicieli samorządów ziemi bielskiej oraz cieszyńskiej wraz z partnerami społecznymi - w ramach Komisji do spraw Transportu Kolejowego Śląska Cieszyńskiego - oraz współdziałanie z samorządem województwa śląskiego przyniosły efekt w postaci trwającej obecnie rewitalizacji dwóch z trzech odcinków linii kolejowej nr 190, w ramach zadania pod nazwą Rewitalizacja linii kolejowej nr 694/157/190/191 Bronów - Bieniowiec - Skoczów - Goleszów - Cieszyn/Wisła Głębce. Zadanie to jest dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Na modernizację czeka jeszcze ostatni, kluczowy odcinek linii nr 190 o długości 22 km - od Skoczowa do Bielska-Białej - tak, aby możliwe było właściwe skomunikowanie tej części subregionu południowego województwa śląskiego, zamieszkałej przez ponad ćwierć miliona mieszkańców.

Opr. na podstawie materiałów Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego Aglomeracja Beskidzka

BM / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.