bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama - billboard wiadomości

Rozrywka

  • 11 czerwca 2021
  • 13 czerwca 2021
  • wyświetleń: 1332

Rusza projekt Klubu Gaja "Święto Drzewa - ogrody dla klimatu"

Za nami:

Pierwsze wydarzenie w ramach projektu Klubu Gaja "Święto Drzewa - ogrody dla klimatu" już we wtorek, 15 czerwca w ogrodzie zabytkowej Wilii Sixta Galerii Bielskiej BWA! Młodzież z bielskich szkół realizować będzie wypracowane wspólnie projekty cienistego zakątka i oazy dla ptaków.

Rusza projekt Klubu Gaja "Święto Drzewa - ogrody dla klimatu"
Rusza projekt Klubu Gaja "Święto Drzewa - ogrody dla klimatu" · fot. Klub Gaja


Dzień później odbędzie się plenerowe wydarzenie w Tajemniczym Ogrodzie łączące edukację nt. zmian klimatu i różnorodności biologicznej z pracami porządkowymi oraz warsztatami budowy budek dla ptaków i nietoperzy. Kolejnym działaniem będą warsztaty 22 i 23 czerwca (wtorek, środa) podczas których wspólnie z mieszkańcami/nkami miasta wypracowane zostaną założenia projektu Tajemniczego Ogrodu, który powstaje na terenie nieużytku cmentarza żydowskiego w Bielsku-Białej.

Bielsko-Biała jest jednym z 44 miast w Polsce, które bierze udział w projekcie Miejskich Planów Adaptacyjnych. W ramach tego projektu miasto opracowuje plany przystosowania się do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu. Odpowiadając na potrzebę zwiększania terenów zieleni Klub Gaja przygotował projekt na powstanie ogrodów edukacyjnych w mieście, które włączą mieszkańców/nki w konkretne działania na rzecz ochrony klimatu i środowiska oraz poszerzą zakres edukacji ekologicznej. Pierwszy ogród powstaje na nieużytku cmentarza żydowskiego we współpracy z Gminą Wyznaniową Żydowską w Bielsku-Białej i Urzędem Miasta. Drugi ogród wokół zabytkowej Willi Sixta Galerii Bielskiej BWA połączy edukację ekologiczną z działaniami artystycznymi.

15 czerwca (wtorek), godz. 10.00 - 14.00 - wydarzenie w ogrodzie Willi Sixta Galerii Bielskiej BWA

Młodzież z Zespołu Szkół Plastycznych i Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bielsku-Białej realizować będzie swoje pomysły na stworzenie w ogrodzie oazy dla ptaków i zakątka roślin cieniolubnych, które wcześniej wypracowała podczas majowych warsztatów. Razem stworzą przestrzeń do działań artystyczno-edukacyjnych.

- Podczas pierwszego dnia warsztatów przeprowadzonych w Willi Sixta, młodzież ze szkoły plastycznej oraz szkoły ogrodniczej po raz pierwszy pracowała nad wspólnym projektem. W wyjątkowym otoczeniu ogrodu willi, korzystając z wiedzy ekspertów w zakresie ekologii, architektury, ornitologii i sztuki, uczniowie pracowali nad koncepcjami projektów budek lęgowych dla ptaków, a także projektu nasadzeń roślin, które to już wkrótce zostaną przez nich zrealizowane i na stałe zagoszczą w ogrodzie różanym zabytkowej willi. To wyjątkowa okazja do tego, by wspólna troska o przestrzenie zieleni w mieście stała się naturalną potrzebą mieszkańców, a Willa Sixta miejscem ważnych spotkań, również tych międzygatunkowych - mówi Ada Piekarska z Galerii Bielskiej BWA, moderatorka, podsumowując warsztat.

16 czerwca (środa), godz. 9.30 - 17.00 - wydarzenie w Tajemniczym Ogrodzie, cmentarz żydowski przy ul. Cieszyńskiej

To pierwsze plenerowe wydarzenie edukacyjne zaplanowane w powstającym ogrodzie na nieużytku cmentarza żydowskiego. Edukatorzy Klubu Gaja prowadzić będą aktywną edukację nt. adaptacji do zmian klimatu i ochrony różnorodności biologicznej popartą konkretnym działaniem, poznawanie przyrody miejsca i jego historii oraz pracami w ogrodzie. Mieszkańcy zostaną zaproszeni do wspólnych prac porządkowania terenu i usuwania rdestowca ostrokończystego - gatunku inwazyjnego, groźnego dla rodzimej przyrody. Podczas wydarzenia uczestnicy zbudują także budki dla ptaków i nietoperzy, które zostaną zamontowane na terenie Tajemniczego Ogrodu.

- Zagrożeniem różnorodności gatunkowej dla terenu powstającego tajemniczego Ogrodu są rośliny inwazyjne, a szczególnie rdestowiec ostrokończysty. Konieczne jest jego koszenie i wyrywanie, co najmniej dwukrotne w ciągu roku. Rdestowiec ogranicza w pełni rozwoju wegetacyjnego walory krajobrazowe cmentarza. Niekorzystnie na walory estetyczne tego terenu wpływają również zeschłe pędy tej rośliny, które można obserwować zimą i wiosną - wyjaśnia prof. Zbigniew Wilczek z Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego Katowicach.

22 czerwca (wtorek), godz. 10.00-13.30, 23 czerwca (środa), godz. 16.30 - 20.00 - warsztaty wypracowania założeń i projektu Tajemniczego Ogrodu na nieużytku cmentarza Gminy Wyznaniowej Żydowskiej

- Aby sprostać wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu potrzebna jest nam szeroka współpraca i holistyczne podejście do zagrożeń środowiskowych. Każdy z nas posiada umiejętności i wiedzę, z którą może dzielić się z innymi. Nadszedł czas, w którym liczy się współpraca, a nie tylko bezwzględna konkurencja. Budujmy razem zieloną przyszłość dla naszego miasta i regionu - komentuje Jacek Bożek, szef Klubu Gaja.

Podczas warsztatów, które w pierwszym dniu odbędą się w Willi Sixta, a w drugim na cmentarzu żydowskim, wspólnie z mieszkańcami/nkami Klub Gaja i eksperci pracować będą nad koncepcją projektu Tajemniczego Ogrodu na terenie nieużytku cmentarza. Ogród zostanie udostępniony mieszkańcom miasta by służyć szerokiej edukacji na temat ochrony klimatu i wspomóc rozwój zielono-błękitnej infrastruktury miasta, która łagodzi skutki zmian klimatu i wspiera różnorodność biologiczną. Warsztaty odbędą się we współpracy z Miastem Bielsko-Biała, Gminą Wyznaniową Żydowską w Bielsku-Białej i Galerią Bielską BWA, przy udziale specjalistów m.in. architektów krajobrazu, historyka, biologa. Program warsztatów dostępny jest tutaj.

Ilość miejsc na warsztatach jest ograniczona. Zgłoszenia do udziału w warsztatach Klub Gaja prosi przesyłać na adres e-mail: j.migdal@klubgaja.pl do wtorku, 15 czerwca.

mp / bielsko.info, źródło: Klub Gaja

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.